Påstått kinesiskt förbud mot WoW gold farming

Uppdatering 2 Juli 2009: Newsweek har till slut ändrat den felaktiga rubriken i sin artikel till att inte längre påstå att WoW gold farming färbjuds i Kina.

För några timmar sedan började en mängd artiklar som påstår att den kinesiska regeringen förbjuder WoW gold farming synas på webben. Den första artikeln på Newsweek påstår att Kina har förbjudit gold farming men om man läser artikeln så säger den egentligen följande:

Den populäraste ”virtuella” valutan, den så kallade ”QQ”-valutan, i Kina är en form av virtuella krediter tillhandahållna av det kinesiska företaget Tencent

Och senare i artikeln:

[Den kinesiska] regeringen motiverar förbudet mot virtuella valutor som ett sätt att förhindra olagligt spel och dobbel, och öven andra olagliga Internet-aktiviteter.

Så min slutsats är att det alltså handlar om först och främst QQ-valutan, och alltså inte WoW Gold-industrin. Det är inget mer än en tillskruvad rubrik på en artikel som egentligen handlar om en lag som inte är så kontroversiell. QQ används troligen ibland till att kringgå de kinesiska anti-spel-lagarna, men det används inte WoW gold till.

Leave a Reply